Olav Renno

Olav Renno on sündinud 26. veebruaril 1932 Tartus riigiametnike peres. Lõpetas Viljandi 2. Keskkooli (1950) ja Tartu Riikliku Ülikooli (1956) bioloog-zooloogi kutsega. Töötanud Rõbatši ornitoloogiajaamas, Looduskaitse Valitsuses ja 10 aastat Matsalu Riiklikul Looduskaitsealal, sealhulgas viis aastat direktorina. Oli 1960. aastate esimesel poolel TA Zooloogia- ja Botaanika Instituudi mittestatsionaarne aspirant ja kaitses 1968. aastal bioloogiakandidaadi kraadi.

Enam kui 35 kutselise ornitoloogina töötatud aasta jooksul on Olav Renno süvenenud Eesti sisevete, rannikute, rabade ja saarte (eelkõige Soome lahe saarte) haudelinnustiku väljaselgitamisse, huvitunud veelindude rändest ja talvitumisest, organiseerinud lindude lennuloendusi. Nende uuringute tulemused on avaldatud 145 teadusartiklis. Lisaks on kirjutanud üle 300 loodust ja looduskaitset tutvustava artikli, koostanud kümme aastakäiku "Looduse kalendrit", tõlkinud eesti keelde loodusraamatuid. Üheks suurimaks ettevõtmiseks oli Olav Rennole kindlasti "Eesti haudelindude levikuatlase" koostamine, mis tõi talle ka Eesti Vabariigi teaduspreemia (1994).

Kutsetöö kõrvalt oli Renno väga aktiivne ka looduskaitselistes seltsides, sealhulgas TA Looduskaitsekomisjoni teadussekretär ja Eesti Looduskaitse Seltsi asutajaliige. Tosin aastat juhtis ta ka LUS-i ornitoloogiasektsiooni (praeguse ornitoloogiaühingu) tööd. Pärast pensionile siirdumist 1992. aastal elab Viljandimaal Karksis ja on võtnud jätkata oma isa kunagist tööd, olles talupidaja-kanakasvataja.

Olav Renno on Karksi valla aukodanik (2014) ja Eesti Looduskaitseseltsi auliige (2013). Endiselt on Olav Renno aktiivne publitsist ja tegev EOÜ linnunimetuste komisjonis.

Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks valiti Olav Renno 1992. aastal.

Ajaleht Sakala artikkel "Rõõmsameelse ornitoloogi lemmiklinnu kutsung kõlab "oh häda, oh häda"" Olav Rennost, oktoober 2012.

Olav Renno Viljandis 2012. aasta emadepäeva matkal huvilistele oma tõlgitud linnumäärajast linde tutvustamas.

Foto: Jaak Jaaku