Ilkka Stén

Ilkka Stén sündis  26. veebruaril 1940 Soomes. Ilkka Stén oli Soome linnurõngastuskeskuse juhataja aastatel 1966-1973 ning seejärel Mikkeli lääni keskkonnanõunik. Aastatel 1977-1981 oli ta Soome Linnuühingute Liidu (praegune BirdLife Finland) juhatuse esimees ja 1984. aastast selle kohaliku osakonna auesimees. Alates 1997. aastast oli Ilkka Stén Soome Looduskaitseliidu juhatuse liige.

Eriline huvi ja tihedamad sidemed Eestiga tekkisid tal alates 1950. aastatest. Sajandivahetusel oli Ilkka Stén Soome linnuühingu Eesti toimkonna koordinaator. Eestihuvilisena valdas ta eesti keelt ja külastas pea igal aastal meie paremaid linnupaiku ning oli eksperdiks linnukaitset käsitlevais projektides. Ta osales kõigil Eesti-Soome ornitoloogide päevadel.

Ilkka Stén valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 2003. aastal.

Ilkka Sten suri 1. juunil 2016.