Jānis Vīksne

Jānis Vīksne sündis 18. septembril 1936. aastal Riias. Suure osa lapsepõlvest veetis Jānis Riia loomaaias, sest tema isa oli selle direktor. Sealt tuli ilmselt ka tema huvi loomade vastu. Juba koolipõlves kulutas Jānis kogu vaba aja lindudele. Tema esimeseks ja ainsaks töökohaks kuni surmani oli Läti Ülikooli bioloogiainstituudi ornitoloogialabor, algul väliassistendi, siis noorem- ja vanemteadurina, alates 1981. aastast juhatajana. Ta tegeles peamiselt lindude populatsiooniökoloogia, rände ja orienteerumise uurimisega ning lindude ja nende elupaikade kaitse ja majandamise küsimustega.

Jānis lõpetas Läti Riikliku Ülikooli bioloogiateaduskonna 1960. aastal. Oma kandidaaditöö Ida-Baltikumi naerukajakatest kaitses ta 1968. aastal Eestis. 1992. aastal sai ta doktorikraadi, järgmisel aastal valiti professoriks ja hiljem Läti Teaduste Akadeemia liikmeks. Ta on olnud kümnete Läti, Eesti ja rahvusvaheliste uurimisrühmade, komisjonide ja organisatsioonide liige. Muu hulgas oli ta pikka aega Läti Ornitoloogiaühingu president, Lätimaa Looduse Fondi asepresident ja ka Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliige. Ta on kirjutanud sadu teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid ja raamatuid. Jānis oli muu hulgas kirglik jahimees ning tegeles jahimeeste harimisega ja vastutustundliku jahipidamise edendamisega. Ta oli suurepärase huumorimeelega, abivalmis ja sõbralik inimene, kel oli palju sõpru kogu maailmas.

Jānis Vīksne lahkumisega lõppes Läti ornitoloogia ajaloos terve ajastu. Kõik praegused Läti ornitoloogid võivad pidada Jānist oma õpetajaks suhtumises töösse ja vastutusse teadusliku tõe väljaselgitamisel. 2013. aastal sai ta oma teenete eest Läti rahvusliku Kolme tähe ordeni. Jānis oli lindude rände uurimise Balti komisjoni asepresident, mis tõi teda korduvalt ka Eestisse, kus ta kohtus meie ornitoloogidega ning millest arenesid pikaajalised suhted nii kohalike harrastusornitoloogide kui teadlastega.

1998. aastal valiti Jānis Vīksne Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks suurte ja pikaajaliste teenete eest Eesti ja Läti ornitoloogiaalase koostöö arendamisel.

Jānis Vīksne suri 13. veebruaril 2005. aastal.