Endel Edula

Endel Edula sündis 1. detsembril 1928 Viljandimaal Viljandi (praeguses Viiratsi) vallas. Ametilt oli ta Viljandi tööstuskooli haridusega tisler. Loodusehuvi tekkis Endlil juba poisipõlves, kui ta Kutsari algkoolis õppis ja koolivaheajal karjas käis. Alates 1943. aastast muutusid tema loodusvaatlused tõsiseks andmekogumiseks.

Ta huvitus iseäranis lindudest ja nende fenoloogiast. Endli välitööde märkmed sisaldavad detailseid andmeid leitud pesade ja pesitsuse kulgemise kohta. Pesakaarte saatis ta ornitoloogiaühingusse suurel hulgal veel kõrge eani. Tema kogutud andmeid on kasutanud paljud elukutselised linnu-uurijad. Endel osales mitmetes looduskaitseprojektides ja ka rõngastas linde. Tema artikleid avaldati Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamatutes, ajakirjas Hirundo ja kogumikus Loodusvaatlused. 2003. aastal ilmus Endel Edula sulest jutukogumik "Koduümbruse linnud", mis leidis koha paljude loodushuviliste raamaturiiulitel.

Tema juhatusel on kevadistel pühapäeva varahommikutel linnulaulu tundma õppinud paljud Viljandimaa loodushuvilised. Linnuvaatlusretkede lõpp-punktiks oli sageli Endli maakodu Vardja külas Närskal, kus huvilised said imetleda tema linnumunade kogu ja liblikate kollektsiooni. Endel osales ka Viljandi linna ja ümbruse looduse kaitses, rõhutades lindudele mõeldes põõsarinde tähtsust haljastuses. Tänu tema asjatundlikule sekkumisele jäid alles ka Viljandi kohtumaja ümbruse looduskaitsealused puud. Loodushuvilised mäletavad Endlit kui sõbralikku, tagasihoidlikku ja naerusuist linnuteadjat.

Harrastusornitoloog Endel Edula valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 1998. aastal.

Endel Edula suri 12. jaanuaril 2017. aastal.