Lars Arvid Aksel von Haartman

Soome loodusteadlane ja ornitoloog Lars Arvid Aksel von Haartman sündis 24. märtsil 1919 Lemsjöholmis Soomes. Ülikooli lõpetas ta 1936, filosoofiakandidaadi kraadi kaitses 1943 ja filosoofiadoktoriks sai 1953.

1940-50. aastail oli Lars von Haartman Helsingi ülikooli zooloogiakateedri assistent ja vanemassistent, 1960ndail Riigi Loodusteadusliku Töörühma vanemuurija, 1968-1982 Helsingi Ülikooli zooloogiaprofessor. Ta kuulus paljudesse kodu- ja välismaistesse teadus- ja looduskaitseseltsidesse, olles sealhulgas Societas pro Fauna et Flora Fennica kauaaegne sekratär ja asejuhataja. Oli valitud terve rea välismaiste teadusühenduste (The American Ornithologists’ Union, Deutsche Ornithologen-Gesellschaft, National Geographic Society jpt) tegev- või kirjavahetaja-liikmeks.

Lars von Haartmani valis Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolek ühingu auliikmeks 1998. aastal tema suurte ja pikaajaliste teenete eest Eesti ja Soome ornitoloogiaalase koostöö arendamisel.

Lars Arvid Aksel von Haarman suri 28. oktoobril 1998.