Johanna Elizabeth Winkelman

Johanna Elizabeth Winkelman on sündinud 11.03.1953 Hollandis Uitgeestis. Linnuhuvi tärkas Johannas tänu tema vanaisale,  kes näitas tüdrukule linde ja õpetas nende nimesid veel enne, kui Elizabeth lugeda oskas. Hiljem käis ta koos vanematega nädalalõppudel ja pühade ajal tihti looduses ja õppis tundma mitte ainult linde, aga ka tavalisemaid taimi ja puid. See tekitas Elizabethis sügavama huvi looduse ning eriti just lindude ja linnukaitse vastu. Ta tahtis tõesti teada, kuidas loodus toimib ja kuidas me saame loodust tulevastele põlvedele hoida. Nii et ülikooli astumise ajaks oli Johanna Elizabethil selge, et bioloogia on tema eriala.

1980. aastal lõpetas ta Amsterdami ülikooli bioloogina. 1981-1982 uuris ta Leideni Ülikoolis veekasutuse mõju rannadüünide linnustikule. Järgneval aastakümnel oli tema töökohaks Hollandi Põllumajandusministeerium, looduskaitse ja kalanduse osakond, kus ta tegeles mitmesuguste linnukaitsega seotud projektidega. Alates 1990. aastast töötas Johanna Winkelman Hollandi Ornitoloogiaühingu (Vogelbescherming Nederland) välisasjade osakonna vanemametnikuna, peamiseks tööülesandeks Ukraina ja Venemaa linnukaitseorganisatsioonide arendamine ja toetamine.

Mõned Johanna ühiskondlikud ametid:
1975 - ... Hollandi Rõngastuskeskuse rõngastaja ja instruktor
1983-1990 Hollandi Lindude Harulduskomisjoni liige
1984-1986 Hollandi Rõngastuskomitee sekretär
1987-1994 Hollandi Ornitoloogide Uniooni sekretär
1988-1990 Hollandi Rõngastuskeskuse nõukogu liige
1992-1994 BirdLife Internationali Euroopa komitee liige
1994 BirdLife Internationali Euroopa komitee esinaine
1997-2005 Vaatleja BirdLife International maailma-komitees  (Euroopa esindaja)
2005-2007 Hollandi Flora ja Fauna uurimise keskuse (VOFF) koordinaator
2014- ... Grossbill Guides Foundation juhatuse liige
2017- ... Hollandi veebipõhise rändeatlase www.vogeltrekatlas.nl peatoimetaja

Johanna Winkelmann on avaldanud üle 90 kirjutise lindude uurimisest ja kaitsest, nii teaduslikes kui populaarteaduslikes väljaannetes. Alates 1996. aastast on Johanna E. Winkelmani initsiatiivil ja toetusel Hollandi BirdLife'i partneri Vogelbescherming Nederland kaudu Eesti Ornitoloogiaühingut toetatud läbi 15 erisuguse projekti kokku ligi 2,4 miljoni krooniga.

Eesti Ornitoloogiaühing valiks Johanna E. Winkelmani ühingu auliikmeks 2005. aastal.