Ruth Ling

Ruth Ling (Heidemaa) on sündinud 12. juulil 1926 Tartumaal Varnjas arsti perekonnas. Ta lõpetas C. R. Jakobsoni nimelise I Keskkooli (1945) ja Tartu Riikliku Ülikooli zooloogi-bioloogiaõpetajana (1950). Oli õpetaja Tartus ja Pärnus, 1954. aastal asus tööle TA Zooloogia ja Botaanika instituudis, kus 1959. aastal kaitses ornitoloogia alal bioloogiakandidaadi väitekirja.

Viljakaim osa Ruth Lingi tööelust möödus Tartu Ülikooli zooloogia kateedris, kus alustas 1966. aastal. 1973 sai ta dotsendiks ja töötas sel ametikohal kuni pensionile siirdumiseni 1993. aastal. Ta luges loenguid selgroogsete zooloogiast, sh ornitoloogiast ja käitumisõpetusest ehk etoloogiast ning juhendas rohkeid välipraktikume. Sajad tudengid on just Ruth Lingilt õppinud linnulaulude tundmist. On juhendanud suure hulga kursuse- ja diplomitöid, mitmed Ruth Lingi kunagised juhendatavad on täna juhtivad ornitoloogid.

Õppejõutöö kõrvalt ja pärast pensionile siirdumist on tõlkinud ja toimetanud rea loodusraamatuid, kus lisaks suurepärasele eriala tundmisele on abiks hea keeleoskus ja stiilitunnetus.

Ka Eesti Ornitoloogiaühingu tegemistes on Ruth Ling olnud läbi aegade aktiivne kaasalööja. LUS-i ornitoloogiasektsiooni aastail oli selle sekretär, 30 aastat on olnud tegev linnunimetuste komisjonis.

Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks valiti Ruth Ling 1999. aastal.