Vilju Lilleleht

Vilju Lilleleht on sündinud 16. septembril 1939 Pärnumaal Saarde vallas. Lõpetanud Kilingi-Nõmme Keskkooli (1958) ja Tartu Riikliku Ülikooli bioloogiaosakonna (1963). Esimene töökoht oli Põlvas, kus pidas koolmeistri ametit. Seejärel oli TRÜ arstiteaduskonna aspirant ja nooremteadur ning kaitses 1972. aastal bioloogiakandidaadi kraadi biokeemia erialal.

Alates 1970. aastast töötas TA (praegu EPMÜ) Zooloogia- ja Botaanikainstituudis, kus oli 10 aastat lindude ökoloogia sektori ja laboratooriumi juhataja. 1993. aastal sai Tartu Ülikooli dotsendiks.

Ornitoloogia vallas on Vilju Lilleleht tegelnud suluspesitsevate metsalindude ökoloogia, rohe-lehelinnu leviku ja ökoloogia, kalakajaka populatsiooniökoloogia ja käitumise, luhtade ja saarte linnukoosluste, ranniku- ja veelindude pesitsusökoloogiaga. On trükis avaldanud üle 130 töö ning olnud viljakas raamatute ja kogumike koostaja ja toimetaja. Eriti väärib märkimist raamatu "Birds of Estonia" (1994) toimetamine koos Heinrich Veromani ja Eerik Leibakuga ning "Eesti Punase Raamatu" (1998) koostamine ja toimetamine.

Sama aktiivne ja viljakas on Vilju Lillelehe tegevus olnud mitmetes linnu- või laiemalt looduskaitselistes organisatsioonides (TA Looduskaitsekomisjon, Eesti Looduseuurijate Selts, Lindude Rände Uurimise Balti Komisjon jt). On kaua kuulunud ornitoloogiaühingu juhatusse ja olnud erinevate komisjonide esimees. Näiteks juhtinud pikka aega linnuharulduste komisjoni ja   linnunimetuste komisjoni. Ka on Vilju Lilleleht randa uhutud lindude loenduse projekti juht.

Vilju Lilleleht pälvis 1999. aastal Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia. Samal aastal valis Vilju Lillelehe auliikmeks ka Eesti Ornitoloogiaühing.