Mall Hiiemäe

Mall Hiiemäe (neiupõlvenimega Proodel) on sündinud 9. jaanuaril 1937 Roostojal. Mall on folklorist, kes on kogunud Eesti rahvaluulet ja uurinud rahvakalendrit. Ta on jätkanud Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni ja Mart Mägeri tööd Eesti linnupärimuse uurimisel ja vahendamisel. Linnuhuvilistele on Mall Hiiemäe tuttav mitmete põhjalike artiklite kaudu erinevatest Eesti linnuliikidest rahvapärimuses. Ta on Eesti Ornitoloogiaühingu juures tegutseva Eesti linnunimetuste komisjoni pikaaegne liige, saatnud ühingule ornitofenoloogilisi ülestähendusi ning andnud koos paljude teiste linnuvaatlejatega panuse linnuatlase valmimisse.

Linnuhuviline on Mall olnud lapsest peale, hakates esimese välimääraja ilmumisel seda kohe innuga kasutama. Kui ornitoloogid saatsid metskondadesse vaatluskaustad lindude kevadise saabumise ülesmärkimiseks, andis Malle metsavahist isa just lastele ülesandeks vaadata, millal üks või teine lind tuleb. Sealt kaustast õppis ta kodus kasutusel olnud rahvapäraste nimetuste kõrvale tundma ka lindude kirjakeelseid nimetusi.

Malle keele- ja linnuhuvi põimumist näitavad mitmed tema tööd: nimelt on ta aastaid kuulunud ornitoloogiaühingu juures tegutsevasse Eesti innunimetuste komisjoni, mis maailma lindudele eestikeelsed nimetused annab. Endiselt saadab ta ka ühingule vaatlusi lindude saabumise ja lahkumise kohta. Samuti on Mall Hiiemäe avaldanud raamatu "Väike linnuraamat rahvapärimusest" (2016). Selles raamatus vahendavad linnutundmist Eesti rahvaluule arhiivi kogudes leiduvad loodususkumused, muistendid, legendid, loitsud, vanasõnad, mõistatused, regilaulud, linnuhäälte jäljendused, põllunduse ning karjanduse teemalised kirjeldused. Hiiemäe arvates on muistses maailmapildis olnud linnud inimesele otsekui omataolised ja eestlased on väga suured linnusõbrad.

Mall Hiiemäe valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 2018. aastal.