Eve Mägi

Eve Mägi on sündinud 22. jaanuaril 1951 Haapsalus, kuid kasvas üles Raplamaal Vigalas. 1967. ja 1968. aasta suvised koolivaheajad veetis Eve Matsalu looduskaitsealal, kus aitas teha lindude uurimise välitöid. Need suved on Evele meelde jäänud parimatena maailma parimas paigas ning ära määranud tema elukutsevaliku ja hilisemad huvid.

Matsalus tihenes Eve koostöö kalakajaka uurimisrühmaga, mis jätkus Tartu ülikooli bioloogiatudengina. Sven Onno juhendamisel kogus ta Matsalu laidudel andmeid kalakajaka järelkurnade munemise kohta ja kirjutas sel teemal diplomitöö. 1974. aastal sai Evest Matsalu Riikliku Looduskaitseala nooremteadur, hiljem teadur ja vanemteadur. Ta on pidanud seal mitmeid ameteid, kuid saanud põhiliselt siiski tegeleda Matsalu looduskaitseala lindude uurimisega. Tema põhitööks Matsalus on olnud linnustiku seire läbiviimine ja koordineerimine ning linnustiku uuringud pea kõigis Matsalu elupaikades. Eve on Matsalus töötanud üle 40 aasta ning on kõige kauem selles rahvuspargis töötanud teadlane.

Eve on ka väga viljakas kirjutaja. Ta on paljude teadusartiklite autor ja kaasautor ning kogumiku "Loodusevaatlusi" pikaajaline toimetaja. Peale selle on Eve toimetanud ja Eesti oludele kohandanud raamatuid, näiteks "Linnusõbra taskuraamat", "Põhjamaa linnud", "Lindude rände atlas" ja "Linnud. Euroopa linnuliikide täielik käsiraamat". 2010. aastal ilmus Eve sulest raamat "101 Eesti lindu".

Eve liitus Eesti Looduseuurijate Seltsi ornitoloogiasektsiooniga 1971. aastal ja Eesti Ornitoloogiaühingu iseseisvumisel 1991. aastal ka ühinguga. Ühingus on Eve osalenud lindude arvukuse hindamise komisjoni töös ja olnud pikka aega ajakirja Hirundo toimetuskogu liige.

Eve Mägi valiti Eesti ornitoloogiaühingu auliikmeks 2013. aastal.