Jüri Keskpaik

Jüri Keskpaik on sündinud 7. detsembril 1936 Narvas. Lindude uurimist alustas ta kooliõpilasena 1950. aastatel Pärnus Heinrich Veromanni juhendamisel, vaadeldes peamiselt rannalinde ja neid ka rõngastades. Tartu Ülikooli üliõpilasena spetsialiseerus ta lindude füsioloogia uurimisele.

Zooloogia ja botaanika instituudi aspirandina töötas ta Läänemaal Puhtu ornitoloogiajaamas, kus sisustas tolle aja kohta väga moodsa laboratooriumi. Ta pani aluse lindude telemeetrilisele uurimisele Eestis ning selgitas mitmeid lindude füsioloogia ja etoloogia küsimusi. Jüri töötas instituudi teadustöötajana üle 30 aasta, peamiselt Puhtu linnujaamas.

1980. aastatel oli tema põhihuviks sookurgede sügisränne ja pesitsemine Eestis. Muu hulgas õnnestus tal hulk sookurgi märgistada värviliste rõngastega. Pensionärina on ta tegelenud kogutud sookure andmete analüüsimise ja tulemuste kirjastamisega. Jüri on teinud koostööd paljude väliskolleegidega ja laiendanud Eesti linnuteaduse saavutuste tuntust.

Jüri Keskpaik valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 2012. aastal.