Mait Zastrov

Sündinud 7. augustil 1910 Otepääl. Lõpetas 1937 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna, huvitus aga samal ajal ka lindudest ja tegeles sihipäraste vaatlustega. Nende põhjal valmis töö Otepää linnustikust, mille Johannes Lepiksaar 1943 heaks kiitis. Ühtlasi jagas Lepiksaar Zastrovile metoodilisi nõuandeid, mida viimane siis eelkõige Mustjõe ja Ellamaa ümbruse linnustikku uurides innukalt rakendas. Kahjuks katkes see töö sunnitud põgenemise tõttu Rootsi 1944. aastal. Paguluses avaldas uurija kaasavõetud materjalide põhjal neli artiklit.

Stockholmis töötas Zastrov alul sealses Riiklikus Loodusloomuuseumis, paar aastat hiljem leidis aga erialase töö pangaametnikuna. Ometi jätkas ta selle kõrvalt lindude uurimist. Nii tegi ta järjekindlaid, aastakümneid kestnud loendusi esiotsa ühes Lääne-Stockholmi pargis, hiljem suurel kaljusaarel Stockholmi skäärides. Loendustel kasutas ta kaardistusmeetodit ja lisas linnuandmeile väga üksikasjalise taimkatte kirjelduse.

Koos Johannes Lepiksaarega korrastas Zastrov eestikeelseid linnunimetusi. Ühine suurim panus meie ornitoloogiasse oli aga kokkuvõtlik sisutihe ülevaade "Die Vögel Estlands" (1963). Eelkõige selle töö, aga ka ühingu toetamise eest valiti Zastrov 1991. aastal Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks.

Mait Zastrov suri 1999. aastal.