Taivo Kastepõld

Taivo Kastepõld sündis 2. septembril 1942 Tartumaal Saadjärve lähistel Salu külas. Linnuhuvi tekkis tal juba väikese poisina loomi karjatades. Hästi on meeles karjamaalt leitud esimene sookiuru pesa ja rästapesad ümbritsevatest metsadest.

Keskkoolipäevil kohtus Taivo Kastepõld Tartus ornitoloog Sven Onnoga, kes teda paar aastat varem loodud Matsalu Riiklikule Looduskaitsealale välitöödele abiliseks kutsus. Taivo nõustus ja nii veetis ta 1959. aasta suve esimese poole Matsalu lindude seltsis. Järgmisse kümnendisse jäid sõjaväeteenistus ja õpingud Tartu Ülikoolis bioloog-zooloogi erialal. 1970. aastal asus ta tööle Matsalu Riiklikule Looduskaitsealale.

Taivo Kastepõllu tegemisi Matsalus saatis algusest peale erakordne innukus ja energia. Ta asutas peagi pärast tööle asumist Penijõele rõngastuskeskuse ja võttis kasutusele signatuuriga ESTONIA MATSALU Eesti oma rõngad. Lisaks muudele välitöödele said nüüd nii Taivo ja tema kolleegid Matsalus kui ka arvukad rõngastajad üle Eesti hulgaliselt linde rõngastada. Eraldi märkimist väärt on suure põhjalikkusega sisseseatud rõngastusandmete ja taasleidude arhiiv. Tema keskseteks uurimisobjektideks olid tiirud, hiljem ka tuttvart ja rääkspart.

Taivo innukus ja organiseerimisvõime ei jäänud tähelepanuta ja 1973. aastal määrati ta Matsalu looduskaitseala direktoriks. Aastatel 1977-1992 oli ta rõngastuskeskuse direktor ja seejärel töötas aastatel 1992-2005 teistkordselt looduskaitseala direktori ametipostil. Ta on kümnete ornitoloogiliste artiklite autor ja kaasautor. Kindlasti on ornitoloogiliseks tegevuseks innustust juurde saanud paljud kooliõpilased, kes Matsalu roomüüride vahel või meresaartel Taivole abiks olnud.

Taivo Kastepõld valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 2011. aastal.

Taivo Kastepõld suri 19. märtsil 2019.

Matsalu Riikliku Looduskaitsealal direktor Taivo Kastepõld kassikaku poegi rõngastamas (1974).

Foto: Filmiarhiiv.