Ene Viht

Ene Viht (sündinud 06.08.1943) on ornitoloog, kes on keskendunud metsakanaliste ehk metsise, tedre ja laanepüü uurimisele Eestis. Ene Viht hakkas metsakanaliste käekäiku Eestis süstemaatiliselt uurima 1970. aastate alguses, töötades teadurina Eesti Metsainstituudi Kaarepere metsakatsejaamas.

Ta kaitses 1976. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis bioloogiakandidaadi kraadi uurimusega "Tedre ökoloogia ja asustus Eesti NSV-s" ning tema eestvedamisel alustati 1978. aastal augustikuiste metsakanaliste loendustega püsimarsruutidel.

Ene Viht on koostanud sarjas "Pääsuke" 1987. aastal välja antud raamatu "Teder", kus antakse ülevaade tedre ökoloogiast, arvukuse muutumisest ja tema kaitsega seotud probleemidest. Koos Tiit Randlaga on Ene Viht koostanud ka metsise kaitsekorralduskavale tugineva ülevaate "Metsis. Eesti asurkonna seisund ja säilimise väljavaated", mis on avaldatud Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo Supplementumina 2002. aastal.

Ene Vihti pikaajaline tegevus ornitoloogina on aluseks kõikide meie metsakanaliste bioloogia tundmisele Eestis.

Ene Viht valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 2018. aastal.