Mart-Olav Niklus

Mart Niklus on sündinud Tartus 22. septembril 1934. aastal kooliõpetajate perekonnas vanima pojana. Eluslooduse vastu on ta huvi tundnud ja linnuvaatlustega tegelenud koolipõlvest saadik, alates 1950. aastatest. Tema esimene ornitoloogiaalane artikkel pealkirjaga "Ropka luha ja Aardla järve linnustikust" ilmus Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteoses (1953, lk 375-181).

Aastatel 1952-1957 oli Mart-Olav Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna üliõpilane, tema diplomitöö oli ornitoloogiast. Edasise erialase töö blokeeris tema tolleaegne teaduslik juhendaja prof Eerik Kumari, kes 1959. aastal väitis, et poliitilise maailmavaate tõttu olevat Mart-Olav teadustööks "absoluutselt sobimatu". Võimalik, et selle tõttu on tema nimi välja jäetud ka "Eesti ornitoloogilise kirjanduse 1656-1975" autorite loetelust.

Poliitilistel ja muudelgi põhjustel pole Mart-Olav oma edaspidises elus saanud ülikoolis omandatud erialal professionaalina töötada ega teaduskraade kaitsta. Korduvalt on tulnud erinevatele elukutsetele (võõrkeelte õpetaja, tõlkija jm) ümber kvalifitseeruda. Siiski on linnuteadus talle jäänud südamelähedaseks ning ta on sellel teemal avaldanud mitmeid artikleid perioodikas (Eesti Loodus, Rahvuslik Kontakt, Postimees jm).

Nii sageli kui võimalik on Mart-Olav viibinud siiski vabas looduses linde vaadeldes, külastades endisi uurimisalasid, mõnikord ka ekskursioone juhendades. Püsivalt on talle huvi pakkunud ka loodusteaduste teised valdkonnad, mille raames on ta näiteks eesti keelde tõlkinud Charles Darwini kolm peateost.

Mart-Olav Niklus on Eesti Looduseuurijate Seltsi eluaegne liige, Eesti Ornitoloogiaühingu (endise ELUS-i ornitoloogiasektsiooni) liige alates 1953. aastast.

Mart-Olav Niklus valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 2011. aastal.