Aino Kumari

Aino Kumari (Bergmann) sündis 15. septembril 1908 Põlvas sealse esimese apteekri Rudolf Bergmanni peres. Lõpetanud Võru Tütarlaste Gümnaasiumi (1927), õppis aastail 1930-1939 Tartu Ülikooli loodusteaduste osakonnas.

Esimene töökoht oli Tallinnas Riiklikus Loodusteaduste muuseumis, kus Aino Kumari pidas aastail 1944-1946 ka direktori ametit. Siis tõi elutee ta koos abikaasa, väljapaistva Eesti looduskaitsekorraldaja ja linnuteadlase Eerik Kumariga Tartusse. Alates 1947. aastast töötas Aino Kumari TA Zooloogia- ja Botaanikainstituudi ornitoloogiasektoris, seda kuni pensionile siirdumiseni 1978. aastal.

Aino Kumari huvidering oli lai: ta on uurinud kurvitsaliste toitumisökoloogiat, Lääne- ja Ida-Eesti rabade linnustikku, lindude levikut ja arvukust Väinamere saartel, lindude rännet, naerukajaka levimist mandri veekogudel, lindude rõngastamist. Trükis on ilmunud üksteist Aino Kumari tööd, samuti on ta Eesti esimese Punase raamatu ja Eesti linnuatlase üks kaastöölisi.

Aino Kumari valiti Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks 1992. aastal.

Aino Kumari suri 17. oktoobril 2004.