Pertti Saurola

Pertti Saurola on sündinud 10. detsember 1938 Soomes. Ta on olnud Soome linnurõngastuskeskuse pikaaegne juhataja ja röövlinnuekspert. Aastatel 1981-1995 oli ta Euroopa Rõngastuskeskuste Liidu (EURING) president. Samuti on ta Rahvusvahelise Ornitoloogiakomitee liige ja Euroopa Ornitoloogide Liidu nõukogu liige.

Pertti Saurola on maailmas tunnustatud kakuliste ja kalakotka asjatundja. Neist lindudest on Soomes ilmunud põhjalikud ja hästi illustreeritud monograafiad: "Suomen pöllot" ("Soome kakud", 1995) ja "Sääksi" ("Kalakotkas", 1987) koos Juhani Koivuga.

Pertti Saurola pani aluse Soome röövlindude süsteemsetele populatsiooniökoloogilistele uuringutele (nn röövlinnuruudud), mille baasil on välja arendatud ka Eesti röövlindude seire süsteem.

Ta on osalenud kõigil sõjajärgsetel Eesti-Soome ornitoloogide päevadel ning on siiani aktiivne osaline Eesti-Soome suhete arendamisel. Valdab eesti keelt.

Eesti Ornitoloogiaühingu auliikmeks valiti Pertti Saurola 2003. aastal.