Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolekul valiti uus nõukogu ja auliikmed

12. aprill 2018

Laupäeval toimus Tartus Eesti Ornitoloogiaühingu üldkoosolek. EOÜ üldkoosolekul tutvustati EOÜ 2017. aasta majandusaasta aruannet ja 2018. aasta tegevusplaani. Samuti kohendati põhikirja ning valiti uus nõukogu ja kolm uut auliiget. 

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu ehk volinike koosolek valitakse kolmeks aastaks ning uus koosseis on sedapuhku 11-liikmeline. Sinna kuuluvad Arne Ader, Antti Karlin, Triin Leetmaa, Leho Luigujõe, Olev Lüütsepp, Riho Marja, Marko Mägi, Renno Nellis, Peeter Raudsepp, Elle-Mari Talivee ja Aarne Tuule.

Üldkoosolekul valiti ka 3 uut EOÜ auliiget, kelleks said Mall Hiiemäe, Toomas Jüriado ja Ene Viht. 

Mall Hiiemäe (sündinud 09.01.1937) on folklorist, kes on kogunud Eesti rahvaluulet ja uurinud rahvakalendrit. Mall Hiiemäe on jätkanud Jakob Hurda, Matthias Johann Eiseni ja Mart Mägeri tööd Eesti linnupärimuse uurimisel ja vahendamisel. Linnuhuvilistele on Mall Hiiemäe tuttav mitmete põhjalike artiklite kaudu erinevatest Eesti linnuliikidest rahvapärimuses. Mall Hiiemäe on avaldanud ka raamatu „Väike linnuraamat rahvapärimusest“ (2016). Mall Hiiemäe on EOÜ linnunimetuste komisjoni liige. 

Toomas Jüriado (sündinud 13.07.1947) on keskkonnaajakirjanik, ajakirja Eesti Loodus sõnumitoimetaja. Pärast 1989. aastal Eesti Raadiosse tööle minemist sai Toomas Jüriadost kõigile tuttav raadiohääl. Ta on teinud aastaid loodusteemalisi raadiosaateid, milles on ta kuulajaid püüdnud linnu- ja linnulaulu teemadel harida. 1990. aastate teisel poolel oli Toomas Jüriado Eesti Ornitoloogiaühingu teabe- ja haridusjuht, tegeles aktiivselt avalikkuse teavitamisega linnukaitselistel ja linnuhariduslikel teemadel ning värbas EOÜ-sse uusi liikmeid. Toomas Jüriado on aasta linnu postmarkide idee algataja. Osava sõnaseadjana on ta ka paljude linnuhariduslike trükiste autor. 

Ene Viht (sündinud 06.08.1943) on ornitoloog, kes on keskendunud metsakanaliste (metsis, teder, laanepüü) uurimisele Eestis. Ene Viht hakkas metsakanaliste käekäiku Eestis süstemaatiliselt uurima 1970. aastate algusest ning tema eestvedamisel alustati 1978. aastal augustikuiste metsakanaliste loendustega püsimarsruutidel. Ene Vihti pikaajaline tegevus ornitoloogina on aluseks kõikide meie metsakanaliste bioloogia tundmisele Eestis. 

Üldkoosolekul tunnustati Andres Kalameest väga pikaajalise töö eest EOÜ juhtimisel ja arendamisel 21 aasta jooksul. Ühtlasi tänati panuse eest neid nõukogu liikmeid, kes uude nõukogu koosseisu ei kandideerinud: Jaanus Elts, Liis Keerberg, Margus Ots, Thea Perm, Veljo Runnel, Meelis Uustal, Tarvo Valker ja Peep Veedla.

Üldkoosolek tegi muudatuse ka Eesti Ornitoloogiaühingu ingliskeelses nimes. Edaspidi on see BirdLife Estonia senise Estonian Ornithological Society asemel.