Ilmus ajakirja Hirundo uus number

9. august 2021

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo käesoleva aasta esimesest numbrist saab lugeda linnuharuldustest, nõlva-lehelinnust ning siisikestest.

Ajakirjas saab tutvuda Eesti linnuharulduste komisjoni kaheksateistkümnenda kokkuvõttega meil harva ja juhuslikult esinevate lindude kohtamisteadetest. Eesti linnuharulduste komisjon andis lõpliku hinnangu 86 teatele, mis pärinevad 2020. aastast. Eesti lindude nimekirja lisandus kaks uut liiki.

Piia-Katharina Vaan ja Ülo Väli tutvustavad oma uurimust, mis kinnitas, et nõlva-lehelind eelistab Eestis pesitseda vanades puistutes.

Jaanus Aua teeb ülevaate siisikeste kevadrändest 2020. aastal Viljandimaal.

Lühidalt tutvustatakse ka Tartu Ülikoolis kaitstud ornitoloogilisi magistritöid.

Ajakirja Hirundo numbrit 1/2021 saab tasuta lugeda veebis, paberväljaannet saab osta ornitoloogiaühingust (vaata täpsemalt). Ornitoloogiaühingu liikmetele saadame ajakirja postiga koju tasuta.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Jaanis Lodjak
Ajakirja Hirundo toimetaja
jaanis.lodjak@ut.ee
www.eoy.ee/hirundo

Samal teemal

Ajakirja Hirundo nr 2/2023 esikaas

Ajakirjas Hirundo on luubi all porri pesitsemine ning röövlindude talvine arvukus

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda porri pesitsemisest Eesti metsamaastikel ning suluspesitsejate lindude pesitsemisest tehispesades aastail 1965 ja 1966. Ilmus ka ülevaade avakultuurmaastiku röövlindude talvise arvukuse muutustest aastatel 2014–2023 ning analüüs röövlindude asustustiheduste seostest ilmastikutingimuste ja saagirohkusega.

Loe edasi ...

Teabelehe Tiirutaja nr 60 esikaas.

Ilmusid teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo uued numbrid

Loe edasi ...

Ajakirja Hirundo nr 2/2021 esikaas.

Ajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda raiete mõjust linnustikule

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo uusimast numbrist saab lugeda lage- ja harvendusraiete mõjust haudelinnustikule, must-toonekure käekäigust viimasel 30 aastal ning must-harksabast.

Loe edasi ...