Eesti Keskkonnaühenduste Koda otsib koordinaatorit

7. november 2022

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) pakub eneseteostamise võimalust keskkonnapoliitika valdkonnas, paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust.

Kandideerida saab 20. novembrini, tööle asumise aeg on 2. jaanuar 2023.

Tööülesanded:

 • Korraldada EKO igapäevast asjaajamist (tegevuste koordineerimine; koosolekute korraldamine, läbiviimine ja protokollimine; kodulehe, Fasebooki lehe ja infolisti haldamine; lepingute ettevalmistamine; dokumendihaldus; aruandlus jmt).
 • Koordineerida EKO seisukohtade kujundamist, ühisavalduste jm koostamist.
 • Ette valmistada ning korraldada kohtumisi partnerite, asutuste ja teiste osapooltega.
 • Hoida igapäevaselt silma peal keskkonnapoliitikal ja olulise keskkonnamõjuga arendustel ning suunata sellest lähtuvalt EKO tegevust (mh Ametlike Teadaannete, Riigi Teataja, eelnõude infosüsteemi jt riikliku tasandi infokanalite jälgimine ja info edastamine).

Kandidaadilt eeldame:

 • Tahtmist ja energiat Eesti looduse ja keskkonna heaks midagi ära teha.
 • Enesejuhtimisvõimet, meeskonnatöö oskusi ning algatus- ja analüüsivõimet.
 • Julgust ja head suhtlemisoskust.
 • Teadmisi Eesti ja Euroopa keskkonnapoliitikast, osapooltest ning toimimise põhimõtetest.
 • Väga heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas.
 • Inglise keele oskust heal tasemel.
 • Valmisolekut osaleda Tallinnas ja Tartus toimuvatel koosolekutel.

Kasuks tuleb:

 • Eelnev töökogemus kodanikuühenduses või katusorganisatsioonis.
 • Eelnev töökogemus keskkonnakaitse valdkonnas.
 • Veebipõhise kontoritarkvara (Google Docs jt seotud rakendused) ning videokonverentsi tarkvara kasutamise oskus.

Pakume:

 • Eneseteostus- ja arenguvõimalust huvikaitse ning keskkonnapoliitika valdkonnas.
 • Osalise koormusega (0,5) tööd neljakuulise katseajaga.
 • Brutopalka alates 920 eurost.
 • Paindlikku tööaega, võimalust nii kontori- kui kaugtööks, töökohta Tartus või Tallinnas.
 • Võimalust sobivusel suurendada oma töökoormust ja -tasu sisutegevustes osalemisega.

Kandidaatidelt ootame CV-d koos esseega pikkusega üks A4 teemal "Keskkonnaühenduste roll ning võimalused Eestis". CV ning essee saata märksõnaga "EKO koordinaator" hiljemalt 20. novembriks aadressile kai.klein@bef.ee. Edukad kandidaadid kutsume intervjuule 24. novembril 2022 Tartus.

Küsimuste korral kirjuta info@eko.org.ee.

Samal teemal

EKO pöördumine: raied Rail Balticu hüvitusaladel on lubamatud ja tuleb heastada

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis 18. märtsil kliimaministrile, RMK juhatuse esimehele ja Keskkonnaameti juhile avaliku pöördumise, kus väljendas nördimust raiete üle Rail Balticu mõju leevendamiseks mõeldud hüvitusaladel Pärnumaal. Ühendused soovivad, et algatataks uurimine ja kahju kompenseeritaks uute alade kaitsmisega.

Loe edasi ...

Keskkonnateoks valiti Sõrve looduskaitseala loomine, kirve sai loodusväärtusi kahjustav kuivendamine

Eesti Keskkonnaühenduste Koda valis 2023. aasta keskkonnateoks Sõrve looduskaitseala loomise pealinna vahetusse lähedusse. Keskkonnakirve sai Põllumajandus- ja Toiduamet loodusväärtusi kahjustava kuivendamispraktika jätkuva lubamise eest.

Loe edasi ...

2023. aasta tõi muutusi EKO fookuses ja liikmeskonnas

Aasta tagasi alanud arutelude käigus on Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmed ühiselt mõtestatud organisatsiooni rolli ja fookust. Keskkonnavaldkond on alates EKO loomisest 2002. aastal oluliselt muutunud ning selles tegutsevaid eri eesmärkidega ühendusi tublisti rohkem. Arutelude tulemusena otsustati, et koda koondab edaspidi ennekõike üle-eestilise tegevushaardega ekspertorganisatsioone ja kelle üks oluline tegevussuund on huvikaitse.

Loe edasi ...

Keskkonnaühendused saatsid ettepanekud koalitsioonileppesse

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) ja Fridays for Future Eesti saatsid valitsusläbirääkijaile soovitused, milles on luubi all kliimapoliitika, energeetika, metsanduse, põllumajanduse ning elurikkuse kaoga seonduvad olulised kitsaskohad. EKO toonitab, et riigieelarve iga kulutus peab toetama kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamist, sest keskkonnaeesmärkide täitmine hoiab ära suures mahus kulutusi teistes valdkondades.

Loe edasi ...

Äsja püütud angerjas, kellel on teine kala suus.
Foto: Viridiflavus (Wikipedia).

Keskkonnateoks valiti ohustatud kalaliikide müügist loobumine, kirve sai RMK kuivendustegevus

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis 2020. aasta keskkonnateoks Rimi kaupluseketi otsuse lõpetada kõigi ohustatud kalaliikide ja neist valmistatud toodete müük. Keskkonnakirve sai Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Prählamäe kuivendustööde eest Hiiumaal, mis on keskkonda kahjustava kuivendustegevuse ilmekas näide.

Loe edasi ...

Fridays For Future Eesti kliimastreik Tartus 27. septembril 2019.
Foto: Fridays For Future Eesti Facebooki leht

Aasta keskkonnateo pälvisid kliima fookusesse toonud noored

Eesti Keskkonnaühenduste Koda valis aasta 2019 keskkonnateoks Fridays for Future kliimaaktivistide algatused kliimakriisile tähelepanu tõmbamiseks. Keskkonnakirve sai aga mitmel pool kõlanud eksitav käsitlus intensiivsest metsamajandamisest kui kliimakriisi päästerõngast, mida levitasid ennekõike Eesti Metsa– ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Erametsaliit.

Loe edasi ...