Annetamistalgutel annetati Eesti lindude heaks 1873 eurot

2. detsember 2022

Teisipäeval, 29. novembril toimunud annetamistalgutel toetati Eesti Ornitoloogiaühingut kokku 1873 euroga.

Annetamistalgute eel, 26. novembril kutsus Eesti Ornitoloogiaühing külla oma annetajaid, liikmeid ja teisi huvilisi ning rääkis neile linnukaitseprojektidest, harrastusteaduse algatustest ja annetuste kasutamisest nende tegevuste elluviimisel. Avatud uste päeval osalejad annetasid ühingule 144 eurot.

Annetamistalgute päeval, 29. novembril innustas ornitoloogiaühing inimesi hakkama püsiannetajaks, et toetada järjepidevalt linnukaitsetegevusi. Annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" kaudu tegi teisipäeval annetusi 56 inimest kogusummas 1104 eurot. Swedbank võimendas omalt poolt annetamistalgutel tehtud annetusi ning ornitoloogiaühingule laekus sealt lisaks 625 eurot. Annetamistalgute raames kogunes niimoodi annetusi kokku 1873 eurot.

"Oleme väga tänulikud igale annetajale, kes panustab Eesti lindude heaks," lausus Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. "Linnukaitse tähendab palju töötunde mitte ainult looduses, aga ka suurel hulgal dokumente läbi töötades, ettepanekuid tehes, erinevate asutuste ja organisatsioonidega suheldes. Viimastel aastatel ka paraku kohtusse pöördumist. Mida rohkem on meil rahalisi vahendeid, seda mahukamalt saame panustada lindude kaitsesse," selgitas Võhandu annetuste olulisust.

Eesti Ornitoloogiaühingut saab jätkuvalt toetada nii ühekordse kui püsiannetusega annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata".

Lisateave:
Kaarel Võhandu
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja
kaarel.vohandu@eoy.ee
Tel 528 7694

Samal teemal

Foto: Elen Kontkar.

Annetamistalgud on hea päev hakata Eesti Ornitoloogiaühingu püsiannetajaks

Annetamistalgute päeval, 29. novembril innustab Eesti Ornitoloogiaühing inimesi hakkama püsiannetajaks, et toetada järjepidevalt linnukaitsetegevusi.

Loe edasi ...