Soovitused omavalitsustele tagamaks lindude pesitsusrahu

30. märts 2020

Kevad on käes ja linnud alustanud pesitsemist. Sellega seoses kutsub Eesti Ornitoloogiaühing omavalitsusi hoiduma pesitsevaid linde ohustavatest tegevustest kevadel ja suvel.

Haudelindude soodsa seisundi saavutamiseks on oluline hoiduda lindude pesitsusajal raietest ja muudest töödest, mis võivad nurjata lindude pesitsemise või pesitsemist oluliselt häirida. Sageli tehakse pesitsusajal ka linnades ja alevites erinevaid töid: puhastatakse alasid võsast, raiutakse üksikpuid, rekonstrueeritakse parke, raadatakse ehitiste alla planeeritud alasid või niidetakse veekogude kaldataimestikku. Suvel toimuvad sageli (korter)majade fassaadide renoveerimistööd. Vale ajastuse puhul kujutavad need tööd lindudele ohtu: hävida ja hukkuda võivad nii munade kui poegadega linnupesad.

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub omavalitsusi üles hoiduma pesitsevaid linde ohustavatest tegevustest kevadel ja suvel. Ühing palub lisada omavalitsuse väljastatavatele lubadele asjakohastel juhtudel tööde läbiviimise ajalise piirangu. See on vajalik, et täita looduskaitseseaduse § 55 lg 61, mille järgi on keelatud looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ning lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Raietööde puhul on sobiv piirang 1. aprillist kuni 15. augustini. Ainult põõsaste eemaldamise puhul võib piirangu periood alata ka 15. aprillist, enne põõsaste lehtimist, ning kesta samuti 15. augustini.

Veekogude hooldustöödest (pilliroo, hundinuiade ja muu taimestiku eemaldamisest, aga ka sellise taimestikuga veekogude süvendamisest) hoidumise soovituslik periood on 15. aprillist kuni 1. augustini. Kui veekogul pesitsevad veelinnud, kelle pojad ei ole selleks ajaks lennuvõimet saavutanud ning vajavad kaldataimestiku varju, tuleb tööde alustamisega viivitada 15. augustini.

Kortermajade fassaadide renoveerimistööde eel tuleb veenduda, et fassaadivuukides, tuulekastides ja mujal ehitise konstruktsioonides ei pesitseks kuldnokad, tihased, koduvarblased, aed-lepalinnud, piiritajad või muud liigid. Viimastel aastatel on just seoses piiritajapesade kinni krohvimisega olnud mitmeid juhuseid, kus Keskkonnainspektsiooni sekkumisel on ehitustööd ka peatatud. Piiritajad alustavad pesitsemist maikuus ja hilisemad pesakonnad lahkuvad pesadest alles augusti keskel. Seega ei saa hoonetel, mida piiritajad asustavad, pesi kahjustavaid fassaaditöid teha 1. maist kuni 15. augustini.

Kasulik on lisada raierahu perioodid, tingimused ning muud lindude pesitsusrahu tagavad sätted omavalitsuse asjakohastesse aktidesse (ehitusmäärus, heakorra eeskiri jm) ning arvestada nende sätetega detailplaneeringute, ehituslubade jm menetlemisel.

Kohalikule omavalitsusele kuuluvad ka erinevad maaüksused, sh metsamaad. Kui omavalitsus otsustab raieõiguse võõrandada, tuleks lepingusse lisatingimusena kirjutada raierahu järgimise punkt.

Linde kahjustavatest tegevustest palume teatada Keskkonnaametile riigiinfo telefonil 1247 või 1247@112.ee.

Täpsustavate küsimuste puhul ja nõuannete saamiseks palume pöörduda Eesti Ornitoloogiaühingu poole.

Lisainfo:
Veljo Volke
Linnukaitse programmijuht
Tel 5615 7088
veljo.volke@eoy.ee