Tuleva aasta lind on kägu

13. oktoober 2023

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2024. aasta linnuks käo, kes on rohkem tuntud rahvapärimuses, kuid kelle bioloogiast ja rollist ökosüsteemis teatakse vähe. Aasta linnu tegevustes saab kaasa lüüa juba tänasest, annetades ornitoloogiaühingule fotomaterjali kägudest.

Kägu (Cuculus canorus) on Eestis üldlevinud linnuliik ja kuigi ta on juba ajalooliselt üldtuntud, mida tõendab ka rohke folklooripärand, ei ole seda liiki meil kunagi spetsiaalselt uuritud ega ka liigi bioloogiat lähemalt tutvustatud. Käo aasta linnuks valimine aitab tõhusalt kaasa näiteks tema pesitsusbioloogia ja rände uurimisele, ökoloogiliste seoste kirjeldamisele ning tutvustamisele.

Kuna kägu on pigem kuulda, kui näha, on temast häid pilte vähe. Sestap alustab ornitoloogiaühing käofotode kogumist, et oleks piisavalt ülesvõtteid aasta linnu kodulehe ja muude materjalide illustreerimiseks. Tähelepanelikud loodusvaatlejad ja -fotograafid, kel on õnnestunud kägu jäädvustada, saavad oma fotod ühingu pildipanka annetada vastava veebivormi kaudu: eoy.ee/fotoannetus.

Ornitoloogiaühing korraldab liigi tutvustamiseks õpitubasid koolilastele, loodus- ja kirjandusõhtuid ning veebiviktoriini kõigile huvilistele, kogub käovaatlusi ja koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga käopärimust, paigaldab lindudele GPS-saatjad saamaks infot kägude tegevusest pesitsusajal ning liikumistest lokaalselt, rändeteedel ja talvitusaladel.

Käo aasta uudiseid ja tegevusi saab alates jaanuarist jälgida aasta linnu kodulehel ja Eesti Ornitoloogiaühingu Facebooki lehel.

Aasta linnu projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Ornitoloogiaühing valib aasta lindu 1995. aastast ja kägu on järjekorras kolmekümnes aasta lind. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma, samuti kaasata loodushuvilisi valitud liigi uurimis- ja kaitsetegevustesse.

Lisateave:
Jaanus Aua
Käo aasta eestvedaja
Tel 5664 9369
jaanus.aua@gmail.com