Hankel osalemise kutse

5. detsember 2018

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutas uuesti välja hanke "Natura linnualade linnustiku inventuurid 2019" (viitenumber 203380).

Hankega otsime linnustiku inventuuride läbiviijaid Sirtsi ja Tudusoo, Otepää, Loode-Peipsi ning Räpina linnualadel 2019. aastal.

Hankega saab tutvuda riigihangete registris aadressil riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamine tähtaeg on 18.12.2018.

Linnustiku inventuure rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Margus Ots
EOÜ juhatuse liige