Linnuatlas on aasta keskkonnateo kandidaat

13. detsember 2018

Keskkonnaministeerium avalikustas täna aasta keskkonnateo 2018 kandidaadid ja avas rahvahääletuse. Aasta keskkonnateo üks kandidaat on Eesti Ornitoloogiaühingu koguteos "Linnuatlas. Eesti haudelindude levik ja arvukus".

Aasta keskkonnateo rahvahääletus on avatud 26. detsembrini lehel www.keskkonnategu.ee/kandidaadid.

Linnuatlase näol on tegemist viimase 25 aasta kõige põhjalikuma Eesti haudelinde käsitleva raamatuga. See kauaoodatud teos põhineb aastatel 2003–2009 läbi viidud välitöödel ning on valminud üle 800 linnuhuvilise vabatahtliku töö tulemusena.

Linnuatlasest leiab kirjeldused 229 haudelinnuliigi leviku kohta ning ülevaated lindude elupaikade, asustusloo, arvukuse ja ohutegurite kohta Eestis. Raamatus on üle 660 kaardi, mis kirjeldavad iga liigi levikumustreid uue (2003–2009) ja vana (1976–1982) atlase koostamise ajal ning kahe atlaseperioodi võrdlust. Linnuatlase koostasid Jaanus Elts, Andrus Kuus, Eerik Leibak, toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.