Ornitoloogiaühing ootab teateid valge-toonekurede pesadest

18. juuni 2020

Ornitoloogiaühing kutsub märkama ja teada andma valge-toonekure pesadest. Pesitsusandmed saab igaüks kirja panna veebirakendusse www.eoy.ee/valgetoonekurg.

Uute pesade sisestamisel tuleb olla täpne – ka mõnekümne meetrine erinevus pesa tegeliku ja sisestatud asukoha vahel tekitab palju segadust. Näiteks kui ühes asulas on mitu pesa ning need ei ole täpselt õigetesse kohtadesse märgitud, ei ole võimalik varasemat sissekannet täiendada ning soovitud pesa võimalike pesitsusandmete lisamiseks kaardilt leida. Kui suurendada veebirakenduse kaarti ülesse, ilmuvad kaardi fotoversioonil ka pisemad detailid (isegi elektriposti otsas olev toonekure pesa või selle vari) nähtavale. See annab võimaluse pesa kaardile märkida väga täpselt.

Oluline on, et pesa ei märgitaks kaardile mälu järgi. Kui avastad, et mõni pesa on kaardil tõenäoliselt vales kohas, palun anna sellest teada aadressil margus.ots@eoy.ee.

Esimene valge-toonekure pesapaikade loendus viidi Eestis läbi 1939. aastal – siis pesitses meil 320 paari valge-toonekurgesid. Järjepidevalt on valge-toonekure asurkonda Eestis seiratud alates 1954. aastast. Viimane põhjalik valge-toonekure loendus toimus 2014. aastal, olles osa Eestis läbiviidavast rahvusvahelisest loendusest. Siis osales loenduses vabatahtlikuna ligikaudu 900 huvilist ning selgus, et Eestis pesitses 2014. aastal 4500–5500 paari valge-toonekurgesid. Täpsemalt saab 2014. aasta loenduse tulemustest lugeda Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirjast Hirundo (2015, nr 1, lk 10-19).

Lisainfo:
Margus Ots
Eesti Ornitoloogiaühingu valge-toonekure projekti koordinaator
margus.ots@eoy.ee
www.eoy.ee/valgetoonekurg/