Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas edukalt kormorani munade õlitamise loa

8. juuni 2022

Keskkonnaamet rahuldas täna Eesti Ornitoloogiaühingu vaide ja tunnistas kehtetuks varem antud loa kormoranide munade õlitamiseks ja kormoranide heidutamiseks.

Keskkonnaamet andis 18. mail MTÜ Harju Kalandusühingule loa õlitada kormoranide mune ning häirida nende pesitsemist drooniga Soome lahes Vullikrunni, Sillikrunni, Liivakari ja Kivikari laidudel. Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas 1. juunil loa, tuues välja kolm olulist põhjendust.

Luba oli antud liiga hiliseks ajaks ehk perioodiks, mil kormorani kolooniates on osa poegadest juba koorunud või kohe koorumas. Sel ajal õlitades sureksid munades juba elusad pojad lämbumissurma, mis on vastuolus aktsepteeritud õlitamise metoodikaga ja loomulikult ka eetikaga. Loaga hõlmatud laidudel pesitseb ka kaitsealuseid ja kahaneva arvukusega linnuliike nagu näiteks randtiir ja hahk, kelle pesitsemine võib ebaõnnestuda kormoranide ohjamistegevuste käigus. Lisaks pole kormoranide negatiivset mõju kalavarudele Eestis piisavalt tõendatud.

Keskkonnaamet rahuldas 8. juunil vaide ning tunnistas õlitamise ja häirimise loa kehtetuks. "Hea, et selline otsus tehti. Kormorani küsimus vajab tõenduspõhist ja kaalutletud lähenemist," märkis Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg.

"Alustada tuleks toitumisuuringust, et saada teada, keda kormoran tegelikult sööb ja kui suurt majanduslikku kahju lind põhjustab. Euroopas toitub ta peamiselt ümarmudilast – jõudsalt kohalike kalade elupaiku hõivavast võõrliigist, keda kalamehed püüda ei taha. Täiesti võimalik, et ka Eestis on see nii. Kuniks meil seda infot ei ole, on patt kormorani kalavarude kahjustamise ettekäändel rünnata," lisas Keerberg.

Tutvu Eesti Ornitoloogiaühingu esitatud vaidega ja Keskkonnaameti vaideotsusega.

Lisateave:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist
liis.keerberg@eoy.ee

Samal teemal

Kormoranipojad Liivakaril.
Foto: Aarne Tuule

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas kormoranimunade õlitamiseks antud load

Eesti Ornitoloogiaühing vaidlustas halduskohtus valdavalt kaitsealade sihtkaitsevöönditesse antud load kormoranimunade õlitamiseks.

Loe edasi ...