EKO sõnumid erakondadele 2023. aasta Riigikogu valimiste eel

17. august 2022

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis 16. augustil erakondadele omapoolsed ettepanekud 2023. aasta Riigikogu valimiste valimisprogrammidesse lisamiseks. EKO sõnumid erakondadele hõlmavad kolme võtmevaldkonda: kliima, metsandus, elurikkus.

EKO liikmed loodavad, et erakonnad peavad oluliseks Eesti elanikele hea elukeskkonna tagamist ning elamisväärse keskkonnaseisundi tagamist laiemalt ja seisavad oma valimisprogrammides nende oluliste punktide eest.

EKO sõnumid erakondadele on:

  • KLIIMA: Eesti vajab selget plaani kliimaneutraalsuseni jõudmiseks;
  • METSANDUS: Eesti vajab üleminekut püsimetsanduse võtetega majandamisele KAH-aladel ja piiranguvööndites;
  • ELURIKKUS: Elurikkuse kao peatamine vajab ka Eesti panust, kaitse alla on vaja võtta kolmandik maismaa- ja merealadest.

Sõnumite taustainfo leiab EKO kodulehelt eko.org.ee/tegevus/riigikogu-valimised-2023.

Lisateave:
Laura Uibopuu
Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator
info@eko.org.ee
eko.org.ee