Püsiannetus aitab tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu

1. september 2023

Eesti Ornitoloogiaühing alustas annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata" uue hooga toetuse kogumist linnukaitse tegevuste elluviimiseks, et tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Eesmärk on koguda kahe aasta jooksul kokku vähemalt 15 000 eurot ning selle sihi saavutamiseks kutsub ühing loodushuvilisi vormistama püsiannetust.

Linnukaitse spetsialistid töötavad läbi seaduseelnõusid, arengukavasid, keskkonnamõju hindamisi, kaitse-eeskirju, kaitsekorralduskavasid, erinevaid määrusi ja käskkirju ning teevad looduskaitselise fookusega ettepanekuid. Lisaks sellele suhtlevad ornitoloogiaühingu spetsialistid ametnikega, osalevad koosolekutel ja aruteludel, aitavad kommunikeerida linnukaitselisi teemasid, suhtlevad ajakirjanikega ja esinevad meedias.

"Meie linnukaitse tegevuste eelarve on keskmiselt 5500 eurot kuus," ütles Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. "Abi on igast annetusest, sest see aitab tagada linnukaitse järjepidevust. Olgu püsiannetuse summaks 5 või 25 eurot kuus, mitme toetaja ja pikema perioodi peale annab see kokku märkimisväärse panuse," innustab Võhandu annetust tegema.

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse tegevusi saab toetada annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata": www.armastanaidata.ee/ornitoloogiayhing.

Eesti on linnurikas paik: siin on kohatud 400 linnuliiki ning siin pesitseb kuni 20 miljonit paari linde, lisaks asume rahvusvaheliselt tähtsatel lindude rändeteedel. Lindudele sobilikke elupaiku metsas, põllul, rannikul ja märgaladel jääb aga inimtegevuse tõttu üha vähemaks. Eestis pesitsevatest linnuliikidest on 69% ebasoodsas seisundis.

Eesti Ornitoloogiaühingu eesmärk on tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Selleks osaleb ühing loodus- ja keskkonnakaitse otsustusprotsessides, juhib otsustajate ja avalikkuse tähelepanu kitsaskohtadele, teeb koostööd nii kohalike kui välismaiste looduskaitse organisatsioonide ja asutustega, viib läbi linnukaitseprojekte ja kampaaniaid.

Lisateave:
Eva-Liisa Orula
Eesti Ornitoloogiaühingu teavituskoordinaator
eva-liisa.orula@eoy.ee
Tel 5342 2139