RMK kahjustas Kurgjal lageraiega kanakulli pesametsa

15. jaanuar 2020

Täiendatud 16.01.2019 RMK kommentaariga.

Vaatamata Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitsekomisjoni liikme saadetud kirjale Riigimetsa Majandamise Keskusele raius RMK Kurgjal suure osa keskkonnaregistris arvel olevast kanakulli pesametsast. RMK juhtkond on asunud meedias oma tegevust õigustama.

Ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühm kinnitab, et raie tehti riiklikus registris arvel olevas pesapaigas, kus eelmisel aastal õnnestus kanakullil pojad üles kasvatada. Pesapuu küll säilis, aga raietega hävitati pesast 300 meetri raadiuses asuvast vanast metsast üle poole. Suurtest vanametsaaladest sõltuva liigi jaoks tähendab pesapaigas toimuv ulatuslik lageraie elupaiga kahjustamist.

Kanakulli elupaiga piirid määratakse pesitsemiseks sobiva metsa olemasolu järgi pesa ümbruses. Elupaiga piiride määramisel lähtuvad spetsialistid keskkonnaministri kinnitatud liigikaitse tegevuskavas olevatest kriteeriumidest. Eesmärk on, et kaitstavad isendid ei koliks mujale toidupuuduse, häirimise, pesa liigse avatuse või muu ebasoovitava mõju tõttu. Kahjustatud elupaigast võib kanakullipaar varem või hiljem ära kolida ja uues kohas tuleb ta jälle kaitse alla võtta. Pikas perspektiivis muutuvad aga elupaigad järjest kehvemaks ja liigi seisund halveneb veelgi.

RMK omab vastutustundliku metsamajandaja (FSC) sertifikaati, mille nõuded keelavad hävitada või kahjustada ohustatud ja haruldaste liikide elupaiku. Juba varem on FSC auditite raames tehtud RMK-le ettekirjutusi kanakulli elupaikade raiete pärast. Sellele vaatamata jätkab RMK juhtkond raiete suunamist ka kaitstavate liikide elupaikadesse. Näiteks on lisaks Kurgjale hiljuti lageraiesse määratud Pärnumaal Tammistes asuv kanakulli pesapaik.

"Riigimetsa mittevastutustundlikul ja loodusväärtusi kahjustaval majandamisel ei ole õigustust," sõnas ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke. Ta lisas, et kaitstavate liikide elupaikade raiumine on eriti kahetsusväärne olukorras, kus loodusväärtusi on arvestatavalt inventeeritud vaid kaitsealadel. "Majandusmetsas on teada vähesed ohustatud ja haruldaste liikide elupaigad. Nende säilitamine peab olema riigimetsa majandajale jõukohane,“ lausus Volke.

Kanakull on tugevalt langenud arvukusega, ohustatud ja II kaitsekategooriasse kantud liik, kelle käekäik sõltub suuresti vanadest metsadest. Täpsemat infot kanakulli ja tema kaitsevajadusest leiab kanakulli kaitse tegevuskavast.

Loe lisaks:
RMK kinnitusel on Kurgja metsaraied õigustatud. ERR, 06.01.2020
RMK esitas vastuväited Kurgja piirkonna raie kohta. Pärnu Postimees, 03.01.2020
Audit: RMK on pikka aega ja oluliselt rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid. Maaelu, 24.01.2018

Lisainfo:
Veljo Volke
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht
Tel 5615 7088
veljo.volke@eoy.ee

RMK avaldas 15.01.2020 vastulause EOÜ pressiteatele "RMK kahjustas Kurgjal lageraiega kanakulli pesametsa". Loe siit.

Samal teemal

Kanakull pesal.
Foto: Sander Sirelbu.

Ornitoloogid selgitavad, kuidas RMK Kurgjal kanakulli pesametsa kahjustas

Eesti Ornitoloogiaühingu 15. jaanuaril avaldatud pressiteatele vastas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas, et see väide ei vasta tõele, sest kanakulli pesa asub eramaal. Siiski on RMK kahjustanud kanakulli pesapaika ja rikkunud FSC nõudeid.

Loe edasi ...