Kokkuvõte teedel hukkunud lindude vaatlustest

18. detsember 2019

Eesti Ornitoloogiaühing kogus öösorri aastal infot teedel hukkunud lindude kohta, et välja selgitada teedel hukkumise mõju Eesti linnustikule. Selgus, et rohkem hukkub teedel inimkaaslevaid liike ning suurima riskiga linnurühmaks on öise aktiivsusega linnud.

Kokku laekus andmeid 770 teedel hukkunud linnu kohta, millest suurem osa – 683 linnu andmed – edastati öösorri kodulehel oleva spetsiaalse kaardirakenduse kaudu. Umbes pooled hukkunud lindudest leiti põhi- ja tugimaanteedel, mis on suurima liiklustihedusega teed Eestis.

Rohkem hukkub teedel inimkaaslevaid liike, nt hallvares ja linavästrik olid kõige sagedamini hukkunud linnuliigid. Samuti hukkub palju noorlinde, umbes pooled isenditest olid noorlinnud, mille põhjuseks on noorlindude vähesed oskused erinevate ohtude vältimiseks. Enim hukkub Eesti teedel linde juunis ja juulis, kui kõik rändlinnud on jõudnud Eestisse ning mitmete liikide noorlinnud lahkuvad pesadest.

Üheks suurema riskiga linnurühmaks on öise aktiivsusega liigid, kellest mitmed (nt kodu- ja händkakk) olid hukkunud liikide ebetabeli esimeses veerandis. Aasta lindu öösorri leiti kokku kuus isendit, mida ei ole väga palju. Öösorr oli siiski hukkunud liikide edetabelis kõrgel 27. kohal, kokku leiti linde 84 erinevast liigist. Üks hukkunud isend leiti mitmel ebatavalisel liigil, nt kalakotkas, jäälind, punajalg-pistrik, tamme-kirjurähn, kühmnokk-luik, rohukoskel, merisk, mänsak ja koldvint. Loe täpsemat kokkuvõtet.

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki, kes oma vaatlused edastasid! Teedel hukkunud lindude kaardirakendus jääb avatuks ka pärast öösorriaasta lõppu. Kõiki teateid hukkunud lindudest oodatakse ka edaspidi nii kaardirakenduse kui ka andmehalduse keskkonna PlutoF või rakenduse Legulus kaudu.

Aasta linnu üritusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.