Väike-laukhani Mister Blue koos saatjaskonnaga peatub Eestis

21. aprill 2023

Ülemaailmselt ohustatud väike-laukhane esindaja Mister Blue koos saatjaskonnaga on jõudnud rändepeatuspaika Eestis, et puhata ja toituda teel pesitsusaladele Norras.

Kohalikud seirajad märkasid 20. aprillil Hiiumaal 63 isendist koosnevat väike-laukhanede rändesalka, teiste seas ka Mister Blue’d ehk 2018. aastal Norras GPS-kaelarõngaga varustatud väike-laukhane. Mister Blue saatja lakkas möödunud sügisel töötamast ning nüüd peavad linnuvaatlejad palju rohkem pingutama, et lindude saabumis- ja lahkumisaegasid ning täpseid peatumiskohtasid tuvastada.

Väike-laukhanede salk alustas kevadrännet talvitamisaladelt Kreekas 20. märtsil. Viimati nähti väike-laukhanede salka 17. aprillil õhtul Ungaris Hortobágy rahvuspargis. Pärast puhkepeatust Hiiumaa hästi hooldatud rohu- ja karjamaadel ning rannaniitudel liiguvad linnud umbes kolme-nelja nädala pärast Soome ja sealt pesitsusaladele Norras.

Veel möödunud sajandis keskpaigas väga arvuka väike-laukhane Euroopa populatsiooni kiire languse peamisteks põhjusteks peetakse salaküttimist ja juhuslikku linnujahti, oluliste puhke- ja toitumisalade laiaulatuslikku hävitamist talvitamis- ja rändepeatuspaikades, häirimist ja põldudel kevadist hanede heidutusjahti ning kliimuutustest tulenevat järjest halvenevat pesitsusedukust.

Väike-laukhani on Eestis I kaitsekategooria liik, punases nimestikus on ta läbirändajana määratletud kui kriitilises seisundis olev liik. Hetkel hinnatakse Fennoskandia asurkonna suuruseks 90–120 isendit.

Kliimamuutustest tulenevate väike-laukhanede rändeteede, talvitamis- ja rändepeatuspaikade tingimuste parandamise ja leevendusmeetmete otsimisega tegelevad Leedu, Ungari, Kreeka, Eesti ja Soome partnerid projekti "LIFE LWfG Climate" raames. Projekti toetavad Euroopa Liit, LIFE, Natura 2000 ja Norra Keskkonnaagentuur.

Lisateave:
Andres Kalamees
Projekti "LIFE LWfG Climate" koordinaator Eestis
Tel 523 7544
andres.kalamees@eoy.ee

Samal teemal

Väike-laukhaned Hiiumaal.
Foto: Maie Vikerpuur

Hiiumaal on sel nädalal tähelepanu all ohustatud väike-laukhaned

Sel nädalal kogunevad Hiiumaal linnuvaatlejad ja looduskaitsjad vaatlema siinsetele toitumis- ja puhkealadele saabunud ohustatud väike-laukhanesid ning arutama liigi rahvusvahelise kaitse korraldamist.

Loe edasi ...

Stoppkaader joonisfilmist.

Valmis joonisfilm ohustatud väike-laukhane elust

Põhja-Euroopas pesitseva ja kriitilises seisundis oleva väike-laukhane elust valmis joonisfilm, kus peategelaseks on GPS-saatjaga lind mister Blue.

Loe edasi ...

Väike-laukhaned Hiiumaal, saatjaga lind on mister Blue.
Foto: Maie Vikerpuur.

Väike-laukhani mister Blue saabus Eestisse

Täna hommikul kinnitati, et eile saabus koos kaaslastega Eestisse mister Blue – Euroopa ühe ohustatuma haneliigi väike-laukhane isend.

Loe edasi ...