Ajakirjast Hirundo saab lugeda ülevaadet sügisrändest Põõsaspeal ning haraka pesamaterjalist

29. juuni 2020

Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo selle aasta esimesest numbrist saab lugeda sügisrändest Põõsaspeal 2019. aastal ning uurimust haraka pesamaterjalist.

Margus Ellermaa ja Andreas Lindeni artiklis antakse ülevaade sügisrändeaegsest lindude loendusest Põõsaspea neemel aastal 2019. Artiklis käsitletakse põhjalikumalt nende liikide rännet, kes moodustavad Loode-Euroopa populatsioonidest olulise osa või kellel kogunes piisavalt informatsiooni noorte osakaalu kohta.

Jaanus Eltsi ja Mati Lepiksoni uurimuses haraka pesamaterjalist ja selle kvantitatiivsest koostisest kirjeldatakse seitsme haraka pesa koostist ja ühe pesa külastusaktiivsust.

Lühiartiklis kirjeldab Jaanus Elts kiiret ja efektiivset meetodit rukkiräägu püügiks lindude märgistamise eesmärgil. Lugeda saab ka Kunter Tätte doktoritöö "Lindude põgenemiskäitumine erineva kisklusriskiga olukordades: terviklikum käsitlus" kokkuvõtet.

Ajakirja Hirundo numbrit 1/2020 saab tasuta lugeda veebis, paberajakirja saab osta ornitoloogiaühingust (vaata täpsemalt). Ornitoloogiaühingu liikmetele saadame ajakirja postiga koju tasuta.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Jaanis Lodjak
Ajakirja Hirundo toimetaja
jaanis.lodjak@ut.ee
www.eoy.ee/hirundo

Samal teemal

Ajakirja Hirundo nr 2/2023 esikaas

Ajakirjas Hirundo on luubi all porri pesitsemine ning röövlindude talvine arvukus

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda porri pesitsemisest Eesti metsamaastikel ning suluspesitsejate lindude pesitsemisest tehispesades aastail 1965 ja 1966. Ilmus ka ülevaade avakultuurmaastiku röövlindude talvise arvukuse muutustest aastatel 2014–2023 ning analüüs röövlindude asustustiheduste seostest ilmastikutingimuste ja saagirohkusega.

Loe edasi ...

Teabelehe Tiirutaja nr 60 esikaas.

Ilmusid teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo uued numbrid

Loe edasi ...

Ajakirja Hirundo 2/2022 esikaas.

Teadusajakirja Hirundo fookuses on kägu

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirjast Hirundo saab lugeda käo arvukusest metsamaastikul ja tutvuda 2021. aastal Eestis märgatud linnuharulduste aruandega.

Loe edasi ...

Ajakirja Hirundo nr 1/2022 esikaas.

Teadusjakirjas Hirundo on seekord fookuses rukkirääk ja metskurvits

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirjast Hirundo saab lugeda rukkiräägu individuaalsest elupaigakasutusest ning metskurvitsate saabumisaegadest Eestisse viimase saja aasta jooksul.

Loe edasi ...

Ajakirja Hirundo nr 2/2021 esikaas.

Ajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda raiete mõjust linnustikule

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo uusimast numbrist saab lugeda lage- ja harvendusraiete mõjust haudelinnustikule, must-toonekure käekäigust viimasel 30 aastal ning must-harksabast.

Loe edasi ...

Ilmus ajakirja Hirundo uus number

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo käesoleva aasta esimesest numbrist saab lugeda linnuharuldustest, nõlva-lehelinnust ning siisikestest.

Loe edasi ...

Ilmusid ornitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo uued numbrid

Ilmusid ornitoloogiaühingu teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo värsked numbrid, mida saab juba veebis lugeda.

Loe edasi ...

Ajakirja Hirundo värske number annab ülevaate Eesti lindude arvukusest

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo äsja ilmunud numbris keskendutakse sel korral Eesti lindude, sealhulgas eraldi rööv- ja metsalindude arvukusele.

Loe edasi ...