Anna teada lahkuvatest rändlindudest

17. september 2021

Eesti Ornitoloogiaühing ootab teateid viimaste lindude lahkumisaegade kohta sügisel.

Fenoloogilisi vaatlusi on tegema oodatud nii algajad linnuhuvilised kui ka kogenud vaatlejad. Rändlindude lahkumist tuleks igapäevaselt jälgida oma kodukoha ümbruses, kuid oodatud on ka kõik juhuvaatlused.

Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, täpne asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi, ning et vaatlusi tehakse võimalikult järjepidevalt. Just oma kodukoha ümbrusest või ühelt ja samalt teekonnalt (näiteks kodust tööle ja tagasi jalutades) igapäevaselt tehtud fenoloogilised vaatlused annavad kvaliteetseima andmestiku saabuvate või lahkuvate lindude kohta.

Vaatlusandmed tuleb sisestada andmehalduse keskkonda PlutoF või rakenduse Legulus kaudu, kust need jõuavad ka portaali eElurikkus. Rakenduse Legulus kasutusjuhendi leiab teabelehest Tiirutaja nr 48. Vaatlused võib saata ka e-posti aadressile feno@eoy.ee või posti teel aadressile Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu, Tartumaa (lisa ümbrikule märksõna FENO) hiljemalt jooksva aasta lõpuks. Ankeedi leiab siit. Palume andmete esitamiseks valida ühe mooduse, et vältida topeltsisestusi.

Lisainfo:
Tiiu Tali
Ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator
feno@eoy.ee

Samal teemal

Linavästrik.
Foto: Moonika Bukotkin.

Anna ornitoloogiaühingule teada saabuvatest rändlindudest

Ornitoloogiaühing kogub teateid esimestest saabunud rändlindudest. Ühing ootab vaatlusi näiteks sookure, linavästriku, väike-lehelinnu ja suitsupääsukese kohta üle Eesti.

Loe edasi ...

Väike-lehelind.
Foto: Kauro Kuik.

Ornitoloogiaühing ootab teateid saabuvatest rändlindudest

Ornitoloogiaühing kutsub loodusesõpru teada andma esimestest saabunud rändlindudest. Oodatud on vaatlused näiteks sookure, linavästriku, väike-lehelinnu ja suitsupääsukese kohta üle Eesti.

Loe edasi ...