Anna Eesti Ornitoloogiaühingule teada pesitsevatest suurkoovitajatest

12. mai 2022

Eesti Ornitoloogiaühing ootab teateid soorkoovitajate paaridest ja pesadest, et uurida liigi elupaigakasutust.

Ornitoloogiaühing kogub infot suurkoovitajate paaride kohta, keda on nähtud kauem kui nädala jooksul mõnel väiksemal alal, näiteks konkreetsel põllul tegutsemas. Eriti oodatud on teave talivilja-, rapsi- või kõrrepõldudel märgatud koovitajapaaridest. Samuti palub ühing teada anda suurkoovitaja pesa leidmisest.


Suurkoovitaja pesa. Foto: Liis Keerberg.

Teated palume saata Liis Keerbergile aadressile liis.keerberg@eoy.ee või Facebooki Messengeri kaudu. Vaatlusandmed saab sisestada ka portaali eElurikkus, kasutades selleks töölauda PlutoF või rakendust Legulus.

Infot suurkoovitajate paaride ja pesade kohta kasutab ornitoloogiaühing liigi elupaigakasutuse uuringus.

Lisateave:
Liis Keerberg
Linnukaitse spetsialist
liis.keerberg@eoy.ee