Keskkonnateoks valiti Sõrve looduskaitseala loomine, kirve sai loodusväärtusi kahjustav kuivendamine

3. jaanuar 2024

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis 2023. aasta keskkonnateoks Sõrve looduskaitseala loomise pealinna vahetusse lähedusse. Keskkonnakirve sai Põllumajandus- ja Toiduamet loodusväärtusi kahjustava kuivendamispraktika jätkuva lubamise eest.

Sõrve looduskaitseala loomine

Pärast põhjalikke uuringuid ja pikki arutelusid sündis mullu valitsuse otsus luua Harjumaal Sõrve looduskaitseala Muraste, Vääna ja Sõrve ümbruse looduse kaitseks. Keskkonnateoks valimisega tunnustab EKO kõiki protsessi osapooli: kohalikke kogukondi, Harku valda, kliimaministeeriumi, Vabariigi valitsust ja teisi. Ettepaneku Sõrve looduskaitseala moodustamiseks esitas Harku vald 25. juunil 2006. aastal.

„Keskkonnaühendused soovivad näha, et riik kaitseb loodust just seal, kus suuremad loodusväärtused nagu vanad metsad on veel säilinud. Sõrve kaitseala loomine on hea näide, kuidas kaitsealade võrgustikku Eestis täiendada,“ sõnas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Silvia Lotman.

See pealinna ümbritsev viimane terviklik roheala on elupaigaks enam kui sajale ohustatud taime- ja loomaliigile. Sõrve on oluline rohekoridor ja tuumala pea kõigile meie suurimetajatele. Liikide koguarvgi – enam kui 800 liiki − näitab väga kõrget elurikkust. „Sõrve looduskaitseala moodustamine aitab täita elurikkuse strateegia eesmärki – võtta 2030. aastaks kaitse alla vajalikud 30 protsenti maismaast ja just eelkõige suure elurikkusega alad,“ lisas Lotman.

PTA kuivendamise praktika

Järjest vähenevad ja hoidmist väärivad märjad elupaigad kannatavad ulatusliku metsakuivenduse tõttu. Soode ja märgade metsade kuivendamine mõjutab ka nendest sõltuvaid liike, näiteks haruldast metsist ja must-toonekurge. Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) annab välja lube kuivendusobjektide rajamiseks ja rekonstrueerimiseks ning otsustab, kas seejuures tuleb hinnata mõju loodusele. Üldjuhul PTA keskkonnamõju hindamisi loodust ulatuslikult mõjutavatele kuivendussüsteemide rekonstrueerimisprojektidele ei algata. Sellise toimimise on kohus aga tunnistanud ebaseaduslikuks Vilumäe ning Kõrveveski kohtuasjades. Sellest hoolimata jätkab PTA sama praktikat, jättes kuivendamise keskkonnamõju hindamata.

„Hämmastav ja kurb on näha, et õigusriigis on ühel riigiasutusel võimalik seadusi ja kohtuotsuseid lihtsalt eirata ja jätkata ökosüsteemide kahjustamisega,” tõdes Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu. „Asjatundlik hindamine on aga hädavajalik, sest praeguse praktika juures selgub kaasnev looduskahju ja selle ruumiline ulatus alles tagantjärele. Samuti puuduvad mehhanismid avaldunud kahju heastamiseks,“ lisas Võhandu.

Lisaks tõi EKO tunnustust väärivate keskkonnategudena välja mõjukate lahenditeni viinud kohtuasjade algatamise ja lõpuni viimise keskkonnaühenduste Eesti Metsa Abiks, Päästame Eesti Metsad, Fridays for Future Eesti (MTÜ Loodusvõlu) ja MTÜ Päraküla Seltsi poolt. Samuti tõsteti esile Lembit Maametsa ja Rainer Kuuba koostatud raamatu „Eesti metsade alternatiivne hindamine“ ilmumist. Keskkonnakirve kandidaatide hulgas olid veel valitsuse tegevus uue õlitehase valmis ehitamiseks ja käikuandmiseks ning keskkonnaalaste seaduseelnõude ülilühikesed kaasamisperioodid.

EKO valis keskkonnateo ja -kirve saajat kahekümnendat korda. EKO soovib erinevaid tegevusi tunnustades või taunides tuua avalikkuses esile keskkonnaalgatusi, millest eeskuju võtta ja probleeme, mida tulevikus paremini lahendada. Varasemaid keskkonnateo ja -kirve laureaate saab näha siit.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab ekspertteadmistel põhinevaid ja huvikaitsega tegelevaid keskkonnaorganisatsioone. EKO liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Keskkonnaõiguse Keskus.

Rohkem infot:

Silvia Lotman
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige ja metsa- ja liigikaitseprogrammi juht (Sõrve looduskaitseala teema)
Telefon: 526 2013
E-post: silvia@elfond.ee

Kaarel Võhandu
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja (PTA kuivenduspraktika teema)
Telefon: 528 7694
E-post: kaarel.vohandu@eoy.ee

Samal teemal

Äsja püütud angerjas, kellel on teine kala suus.
Foto: Viridiflavus (Wikipedia).

Keskkonnateoks valiti ohustatud kalaliikide müügist loobumine, kirve sai RMK kuivendustegevus

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis 2020. aasta keskkonnateoks Rimi kaupluseketi otsuse lõpetada kõigi ohustatud kalaliikide ja neist valmistatud toodete müük. Keskkonnakirve sai Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Prählamäe kuivendustööde eest Hiiumaal, mis on keskkonda kahjustava kuivendustegevuse ilmekas näide.

Loe edasi ...

Fridays For Future Eesti kliimastreik Tartus 27. septembril 2019.
Foto: Fridays For Future Eesti Facebooki leht

Aasta keskkonnateo pälvisid kliima fookusesse toonud noored

Eesti Keskkonnaühenduste Koda valis aasta 2019 keskkonnateoks Fridays for Future kliimaaktivistide algatused kliimakriisile tähelepanu tõmbamiseks. Keskkonnakirve sai aga mitmel pool kõlanud eksitav käsitlus intensiivsest metsamajandamisest kui kliimakriisi päästerõngast, mida levitasid ennekõike Eesti Metsa– ja Puidutööstuse Liit ning Eesti Erametsaliit.

Loe edasi ...