Ajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda raiete mõjust linnustikule

6. jaanuar 2022

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo uusimast numbrist saab lugeda lage- ja harvendusraiete mõjust haudelinnustikule, must-toonekure käekäigust viimasel 30 aastal ning must-harksabast.

Asko Lõhmus kirjutab lage- ja harvendusraiete esmasest mõjust haudelinnustikule. Metsaraie mõju lindude arvukusele hinnatakse enamasti kaudsete meetoditega, näiteks võrreldes eri viisil majandatud aladel inventeeritud linnustikku. Uuringus kasutati täpsema hinnangu saamiseks samade alade raie-eelse ja –järgse linnustiku korduvkaardistamist nii raiealadel kui ka ümbritseval metsamaastikul. Tulemustest saab lugeda artiklist.

Must-toonekure arvukusest, sigimisedukusest ja ellujäämusest Eestis aastatel 1991–2020 kirjutavad Ülo Väli, Rein Nellis, Katrin Kaldma, Olavi Vainu ja Urmas Sellis.

Ülo Väli kirjeldab oma töös Eestis 2018–2021. aastal leitud must-harksaba pesapaiku nii maastiku, pesapuistu kui pesapuu tasemel.

Ajakirja Hirundo numbrit 2/2021 saab tasuta lugeda lehel www.eoy.ee/hirundo, paberväljaannet saab osta ornitoloogiaühingust.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisateave:
Jaanis Lodjak
Ajakirja Hirundo toimetaja
jaanis.lodjak@ut.ee
www.eoy.ee/hirundo

Samal teemal

Ajakirja Hirundo nr 2/2023 esikaas

Ajakirjas Hirundo on luubi all porri pesitsemine ning röövlindude talvine arvukus

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda porri pesitsemisest Eesti metsamaastikel ning suluspesitsejate lindude pesitsemisest tehispesades aastail 1965 ja 1966. Ilmus ka ülevaade avakultuurmaastiku röövlindude talvise arvukuse muutustest aastatel 2014–2023 ning analüüs röövlindude asustustiheduste seostest ilmastikutingimuste ja saagirohkusega.

Loe edasi ...

Teabelehe Tiirutaja nr 60 esikaas.

Ilmusid teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo uued numbrid

Loe edasi ...

Ilmus ajakirja Hirundo uus number

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo käesoleva aasta esimesest numbrist saab lugeda linnuharuldustest, nõlva-lehelinnust ning siisikestest.

Loe edasi ...