Kohus tühistas Koitjärve raba kahjustava kuivendusprojekti ehitusloa

2. märts 2023

Tallinna Halduskohus tühistas Kõrveveski kuivendusobjekti rekonstrueerimise ehitusloa. Kohus leidis, et Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala loodusväärtustele kuivendusega kaasnev mõju ei ole välistatud.

Eesti Ornitoloogiaühing pöördus möödunud aasta oktoobris ehitusloa vaidlustamiseks kohtusse, kuna kaitsealuse Koitjärve rabaga piirneva kuivendussüsteemi uuendamine viiks vett rabast välja ning halvendaks suure tõenäosusega metsise elupaigaks oleva siirdesoo- ja rabametsa seisundit.

Kohus leidis ühtlasi, et projekti mõjude vähendamiseks kavandati leevendavaid meetmeid ning see viitab keskkonnamõju olulisusele. Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kuulub Euroopa Liidu Natura võrgustikku, seega oleks pidanud kuivendusega kaasnevad mõjud välja selgitama üksikasjaliku Natura hindamise käigus.

"Metsakuivendusobjektide rekonstrueerimistööd viiakse Eestis ka kaitstavatel aladel enamasti läbi keskkonnamõjusid hindamata, kuna seda peetakse liiga ressursimahukaks tegevuseks," osutab olulisele murekohale Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg.

"Asjakohase Natura hindamise asemel koostatakse üldjuhul ökoloogilisi mõjusid pinnapealselt käsitlevad eelhinnangud, milles leitakse, et kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega mingit mõju ei kaasne. Tulemuseks on loodusväärtuste seisundi halvenemine," selgitab Keerberg.

Metsise riikliku seire andmed näitavad rekonstrueeritud kuivendussüsteemide piirkondade metsisemängude hääbumist. Keskkonnamõjude hindamiseta ja mõõdutundetult tehtav kuivendamine on selle liigi käekäigu seisukohalt väga terav ja süsteemset lahendust vajav probleem.

Põllumajandus- ja Toiduametil on võimalik Tallinna Halduskohtu otsust vaidlustada 30 päeva jooksul ringkonnakohtus.

Lisateave:
Liis Keerberg
Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist
Tel 520 8967
liis.keerberg@eoy.ee

Samal teemal

Koitjärve raba.
Foto: Tiiu Tali.

Kohus võttis menetlusse Koitjärve raba kahjustava Kõrveveski kuivendusprojekti ehitusloa vaidluse

Tallinna Halduskohus võttis menetlusse Eesti Ornitoloogiaühingu kaebuse Põllumajandus- ja Toiduameti otsusele anda ilma keskkonnamõju hindamiseta luba Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala ning Natura 2000 linnuala ja loodusala lõunaserva planeeritava maaparandussüsteemi uuendamiseks.

Loe edasi ...

Koitjärve raba.
Foto: Ivar Leidus (via Wikimedia Commons).

Vaidlustasime Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal asuvat Koitjärve raba kahjustava kuivendusprojekti

Eesti Ornitoloogiaühing esitas vaide Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) 3. juunil tehtud otsusele, millega anti ehitusluba Riigimetsa Majandamise Keskusele Kõrveveski maaparandusehitise rekonstrueerimiseks ja Kõrveveski tee ehitamiseks ning jäeti algatamata kuivendusprojekti Natura hindamine.

Loe edasi ...