Eesti Ornitoloogiaühing vastab korduvatele küsimustele kormorani kohta

11. mai 2023

Kormoranimunade õlitamiseks antud lubade vaidlustamise järel on nii avalikkusel kui ka erinevatel huvirühmadel tekkinud hulganisti küsimusi ja lahkhelisid kormoranide, nende ökoloogia ja keskkonnamõjude osas.

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialistid koostasid teaduskirjandusel, seirearuannetel ja avalikel statistikaandmetel tuginevad vastused sagedasematele küsimustele kormoranide kohta. Vastused kormoranide kohta leiab lehelt www.eoy.ee/kormoranid. Peagi lisandub ka põhjalikum viidetega materjal.

Lisateave:
Eesti Ornitoloogiaühing
eoy@eoy.ee