Ilmusid teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo uued numbrid

26. juuni 2023

Ilmusid teabelehe Tiirutaja suvenumber ja ajakirja Hirundo selle aasta esimene number. Tiirutaja kaaneloo peategelaseks on nurmkana, Hirundost saab aga lugeda päevavalgele ilmunud Endel Edula käsikirju suluspesitsejatest.

Teabelehe Tiirutaja suvenumbri kaanelugu on meie püsimatust paigalinnust nurmkanast. Jaanus Elts, Liis Keerberg ja Riho Marja jagavad uusi teadmisi nurmkana elupaigakasutusest ja muust eluoluga seotust. Linnuhuviliste lugude rubriigis tutvustab ennast Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia teadur Triin Kaasiku. Noortenurgas saab ülevaate Martin Vesbergi uurimistööst "Saaremaa meresaarte haudelinnustiku seire ja analüüs 2011-2021". Kuuekümnenda numbri puhul meenutavad endised ja praegused toimetajad, kuidas sai alguse teabeleht Tiirutaja ning milliseid takistused ja edulood on teabelehe väljaandmisega seotud. Linnukaitse spetsialist Kunter Tätte kirjutab problemaatilisest kormoranist. Teabelehte Tiirutaja nr 60 saab lugeda siin.

Ajakirjas Hirundo on seekord avaldatud Eesti Ornitoloogiaühingu auliikme Endel Edula käsikirjad suluspesitsejate pesitsemisest Viljandi maakonnas aastail 1963 ja 1964. Riho Marja, Liis Keerberg ja Jaanus Elts kirjutavad rukkiräägu elupaigavalikust maastiku tasandil. Lugeda saab ka Margus Ellermaa hindamismenetluse retsensiooni Eesti lindude punase nimestiku 2019 kohta. Ajakirja Hirundo nr 1/2023 saab lugeda siin.