Meeleavaldus metsapuude põletamist soodustava seaduseelnõu vastu

28. september 2021

Keskkonnaorganisatsioonid kutsuvad loodusest hoolivaid inimesi osalema metsapuude põletamist soodustava seaduseelnõu vastasele meeleavaldusele kolmapäeval, 29. septembril kell 13.00 Toompeal.

Elektrituru muutmise seaduse 156 SE eelnõu annaks võimaluse põletada põlevkivikateldes puitu, seadmata seejuures piiranguid materjali päritolule. Kõverad või vanad õõnes puud, mis on pesapaigaks ja toidulauaks lindudele, kvalifitseeruksid selle eelnõu järgi väheväärtuslikuks puiduks, mida saab põletada koos põlevkiviga Narva ja Auvere kateldes.

"Jäätmetena" läheks põletusse enamik meie kodumaistest puu- ja põõsaliikidest, millest tööstus ei saa sirget palki ega paberipuud. Aastas võimaldaks see seadusemuudatus raiuda lagedaks ligi 70 km² (!) metsalindude elupaiku. Puidu põletamist koos põlevkiviga loetakse paberil n-ö CO2-neutraalseks ja selle "rohelise elektri" tooraine tootmise eest makstaks eelnõu järgi ka toetust.

Täpsem info meeleavalduse kohta: www.facebook.com/events/714469506616498.

Loe ka 20. septembril ajalehes Postimees ilmunud arvamuslugu "Siim Kuresoo: riigikogu saab metsapuude massilise põletamise veel ära hoida".