Ajakirjas Hirundo on luubi all porri pesitsemine ning röövlindude talvine arvukus

5. jaanuar 2024

Eesti Ornitoloogiaühingu teadusajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda porri pesitsemisest Eesti metsamaastikel ning suluspesitsejate lindude pesitsemisest tehispesades aastail 1965 ja 1966. Ilmus ka ülevaade avakultuurmaastiku röövlindude talvise arvukuse muutustest aastatel 2014–2023 ning analüüs röövlindude asustustiheduste seostest ilmastikutingimuste ja saagirohkusega.

Porri levik on Põhja-Euroopas seotud eeskätt vanade metsadega, kuid arvukus Eestis on püsinud stabiilne ka praegusel intensiivsete metsaraiete perioodil. Uurimuses täpsustab Asko Lõhmus Tartu Ülikoolist porri pesitsusaegset levikut Eesti praegustel metsamaastikel, sh seost vanade metsadega.

Röövlinnutöörühma endine juht Ülo Väli Eesti Maaülikoolist kirjeldab oma artiklis röövlindude arvukust ja selle aastatevahelisi muutusi aastatel 2014–2023 ning analüüsib ilmastikutingimuste ning pisiimetajate rohkuse mõju röövlindude arvukusele.

Ajakirjast saab lugeda ka Eesti Ornitoloogiaühingu auliikme Endel Edula käsikirja suluspesitsejate pesitsemisest Viljandi maakonnas aastail 1965 ja 1966.

Ajakirja Hirundo numbrit 2/2023 saab lugeda lehel eoy.ee/hirundo. Paberajakirja saab tasuta tellida Eesti Ornitoloogiaühingust.

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisateave:
Jaanis Lodjak
Ajakirja Hirundo toimetaja
jaanis.lodjak@ut.ee
eoy.ee/hirundo

Samal teemal

Teabelehe Tiirutaja nr 60 esikaas.

Ilmusid teabelehe Tiirutaja ja ajakirja Hirundo uued numbrid

Loe edasi ...

Ajakirja Hirundo nr 2/2021 esikaas.

Ajakirja Hirundo uuest numbrist saab lugeda raiete mõjust linnustikule

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo uusimast numbrist saab lugeda lage- ja harvendusraiete mõjust haudelinnustikule, must-toonekure käekäigust viimasel 30 aastal ning must-harksabast.

Loe edasi ...

Ilmus ajakirja Hirundo uus number

Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo käesoleva aasta esimesest numbrist saab lugeda linnuharuldustest, nõlva-lehelinnust ning siisikestest.

Loe edasi ...