Eesti Ornitoloogiaühing otsib uut juhatajat

12. oktoober 2020

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutab välja konkursi juhataja ametikohale. Kandideerimise tähtaeg on 12. november.

Ornitoloogiaühingu juhatajana on sul võimalus panustada Eesti linnustiku kaitsesse, uurimisse ja tutvustamisse. Sind ootavad väike ja tubli kollektiiv Tartus, paindlik tööaeg ja vaheldusrikkad projektid. Juhatajaga sõlmime juhatuse liikme lepingu ning maksame igakuist tasu. Tagame ka vajalikud töövahendid ja tööülesannete täitmisega seotud kulude katmise.

Juhataja tööülesanneteks on:

 • täita ühingu põhikirjaga juhatusele pandud kohustusi,
 • koordineerida nii organisatsioonisisest kui ka huvigruppide omavahelist koostööd,
 • järgida arengukava elluviimist ning algatada uusi arendustegevusi,
 • tagada ühingu igapäevane toimimine ja töö kontoris,
 • esindada ühingut avalikkuses nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel (näiteks konverentsidel ja töökohtumistel).

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • kõrgharidus loodus- või keskkonnateadustes või muul ühingu edukaks juhtimiseks eeldusi andval alal,
 • huvi looduse ja eelkõige linnustiku vastu ning baasteadmised lindude ökoloogiast,
 • juhtimiskogemus,
 • koostööprojektide ja rahvusvahelise koostöö kogemus,
 • oskus planeerida iseseisvalt oma tööd,
 • väga heal tasemel eesti keel ja heal tasemel inglise keel.

Kandideerimisel palume esitada CV, kõrgharidust tõendava dokumendi, motivatsioonikirja koos palgasooviga ning visiooni Eesti Ornitoloogiaühingu arenguvõimalustest. Dokumendid palume saata Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogule aadressil cv@eoy.ee hiljemalt 12. novembril 2020.

Eesti Ornitoloogiaühing on asutatud 1921. aastal ja tegutsenud järjepidevalt tänaseni. Ühing teeb seireid ja rakendusuuringuid, aitab kaasa lindude uurimisele ja linnustiku mitmekesisuse säilitamisele, annab konsultatsioone ja koostab eksperthinnanguid. Ühing korraldab ka linnuvaatlusi, loodusõhtuid ja muid avalikke üritusi, annab välja trükiseid, pakub õppeprogramme ja koolitusi. Ühingusse kuulub 600 liiget, kelle seas on nii linnusõpru kui ka kutselisi ornitolooge. Eesti Ornitoloogiaühing on Eesti Keskkonnaühenduste Koja liige ning linnukaitseühenduse BirdLife International liige ja ametlik partner.

Lisateave:
Olev Lüütsepp, EOÜ nõukogu esimees, olev.lyytsepp@gmail.com, tel 517 8088
Marko Mägi, EOÜ nõukogu aseesimees, markomagi78@gmail.com, tel 529 1997

Samal teemal

Kaarel Võhandu.
Foto: Marko Mägi.

Eesti Ornitoloogiaühingu juhatajana asub tööle Kaarel Võhandu

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu valis ühingu uueks juhatajaks Kaarel Võhandu, kes asub tööle 18. detsembril.

Loe edasi ...